No Image

نرخ ویزای اربعین و بیمه نباید بیش از ۳۷۲ هزارتومان باشد

به گزارش تابنوس، با توجه به پاره ای شایعات در خصوص قیمت های غیر واقعی روادید اربعین، حمید محمدی اعلام کرد: نرخ روادید اربعین و هزینه بیمه و خدمات پزشکی جمعا ۳۷۲ هزار تومان است. عزیزانی که برنامه ...
read more